С. Търничени – крепост Градище

img 9454 scaled e1624702976617

67 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименния връх, на 6.08 km северно по права линия от центъра на село Търничени. Изградена е върху скална тераса с отвесни, скални склонове от север, запад и юг. Най- достъпна е от изток откъм рида. От север, запад и от части от юг височината е ограничена от Суха река. Издига се на 112 m над нивото на реката. Заобиколена е от височините „Шопов егрек“ и „Ченгене бунар“ от североизток и „Ортакалан“ от север.

Условно Градище може да се раздели на две части- укрепление и външно, укрепено селище. Външното селище е разположено върху масива на рида от източната страна на твърдината. Има неправилна форма с приблизителни размери 130 m в посока север- юг и 92 m в посока изток- запад. Било е защитено с изсечен в скалата плитък и тесен към 2 m в горната си част ров и дървена палисада от вътрешната страна.

Самата крепост Градище от външната източна страна е защитена с издълбан в скалата дълбок около 3-6 m ров, който в горната си част достига широчина от около 8-15 m. Ровът е дълъг 121 m в посока север- юг. До него има крепостна стена, която се спуска в посока север- юг, изградена от ломени камъни, споени с бял хоросан, която се проследява под насип. Тя е дълга 110 m. На север тя завършва при отвесния северен склон. На около 5 m южно от склона, на стената се виждат останките на кула, която е посрещала нападателите от изток. Вероятно или е била кула- порта, или до нея от север се е намирала портата. Южната, крепостна стена е дълга около 118 m като тя не е права, а прави чупки, следвайки конфигурацията на терена. Тя е изградена на 17-36 m северно над отвесния южен склон.

На около 20 m северно от южната стена, вътрешна стена тръгва от източната стена в посока северозапад до отвесният северозападен склон, като затваря върха, или около 1/3 част от територията на укреплението (цитадела). В тази северна част на обекта се забелязват основите на две сгради. От запад, северозапад и север крепостни стени липсват, като се е разчитало на изцяло отвесният и висок, скален склон. Крепостта е с форма на неправилен трапец с дължина на страните 50 m от север, 110 от изток, 118 от юг и 102 m от северозапад. Общата площ на твърдината според А. Попов е 8 дка.

Южно и източно от Градище минава път, идващ от „Тъженския проход“ от север и отиващ към връх „Братан“ в Средна гора, от където се прехвърля към Тракийската низина. „Тъженският, античен проход“ се намира на 3.8 km източно от „Русалийският, античен проход“ и на 2.71 km североизточно от сегашният „Русалийски проход“. Останки от пътя във вид на изсичания в скалата се забелязват южно под твърдината. В равнината под крепостта в посока изток- запад минава пътят „Сердика“- „Месамбрия Понтика“.

На 925 m южно под нея има останки на голямо селище и античен кастел.

Местоположение

Надморска височина: 822 m GPS координати: 42°40’22” С.Ш. и 25°06’15” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автори: М. Гърдев и И. Крушев

Видео

Тъжа – крепост Градище при Сухата река/2021/ – YouTube

 

Comments are disabled.