С. Сваленик – крепост Долап боаз


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Долап боаз се намира в едноименната местност, на 3.82 km северозападно по права линия от центъра на село Сваленик. „Долап боаз“ е къс, страничен дол, който е удобен за плавното слизане на път от равнината към река Малки Лом. През него е минавал древен път в посока изток- запад, който на това място е пресичал реката. След като премине на десния бряг, пътят продължава на изток през крепостта „Бялата стена“. Под двете крепости, на десния бряг на реката, по нейното протежение, също върви древен път, който в днешно време е почти напълно запазен. Укреплението заема билото на тесен, скалист нос със стръмни склонове, издаващ се от запад към изток между каньона на Малки Лом и дола „Долап боаз“. Дължината на носа не надхвърля 50 m, а максималната ширина е около 15 m. Твърдината е обхващала цялата ширина на носа, като е имала триъгълна форма, с остър ъгъл насочен на запад. Там скалната основа е с малка широчина и е изсечена така, че да се образува ров. Горе на платото крепостната стена е изработена от обработени камъни, споени с бял хоросан. На места той е примесен със счукана тухла. Тя е широка 2 m. От изток, поради отвесните, скални склонове, крепостната стена е по- тънка. Тя е дебела 1 m. На южната крепостна стена, на 8.65 m западно от югоизточния ъгъл на укреплението, е регистриран малък вход (потерна), който впоследствие е бил зазидан и на това място откъм външното лице на крепостния зид е била допълнително пристроена кула с правоъгълен план, издаваща се 1.42 m навън и с дължина по фронта 2 m. От юг, под скалния венец се забелязват останките на още една крепостна стена, която вероятно е изградена за допълнителна защита на крепостта от тази страна.

Местоположение

Надморска височина: 146 m GPS координати: 43°35’59” С.Ш. и 26°05’32” И.Д.

Източници

Драгоев, Д. Археологическо проучване на късноантичен укрепен обект в м. Долап боаз/Калето в землището на с. Сваленик, Русенска област. АОР през 2009 г. София, 2010
 

Обекти в БългарияОбласт РусеОбщ. ИвановоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.