С. Струма – крепост на възв. “Поповица”


Описание и история

Късноантична крепост на 0.27 km западно по права линия от центъра на село Струма, върху възвишение от Малашевската планина, известно под името “Поповица”. От север и юг е ограничено от дълбоки дерета. По периферията е минавал крепостен зид, сега затревен и почти обезличен. достъпът се е осъществявал от запад, където е полегат. Мястото е слабо залесено.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 169 m GPS координати: 41°32’05” С.Ш. и 23°14’06” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.