С. Ставерци – крепост Калето

С. Ставерци - Калето

Калето снимано от запад.


65 / 100

Описание и история

Антична крепост Калето се намира на територията на село Ставерци в южната част на селото. Изградена е на платовиден нос, който е със стръмни и отвесни склонове на север, изток и юг. Най- достъпен е от запад. Той се намира на левия, северозападен бряг на река Искър. Носът се издига на около 40 m над долината на реката и е стратегически. От него има отлична видимост на всички страни и във всички посоки.

В днешно време цялата територия на Калето е застроена и е в регулацията на селото. Не се забелязват никакви следи или останки от твърдината. В миналото крепостните стени са били запазени над земята. Те са били изградени от ломен камък, споен с бял хоросан. Имало е крепостен вал и ров, които са били очертани над земята.

Според Д. Митова- Джонова валът е обхващал терен с правоъгълен план с приблизителни дължини на страните от около 250 m. Тя предполага, че тук е била крепостта „Хунион“. Ние не сме съгласни и с двете теории.

Нос Калето е дълъг около 348 m и широк в западната си част около 475 m. От тази територия остава незастроен терен, с големина от 268 m в посока север- юг и 195 m в посока изток- запад. На този незастроен терен не се забелязват никакви останки от валове и ровове, като имаме за сравнение двойната защитна линия на средновековното землено укрепление, което се намира само на 500 m от мястото и се вижда ясно с просто око.

Следователно укрепление Калето се е намирало под застроената част на полуострова. Тази част е широка около 200 m в посока север- юг и дълга около 356 m. Според нас твърдината се е намирала в източната най- непристъпна част от носа, като крепостните стени са следвали конфигурацията на терена, т.е. източната част е била тясна, а западната- широка.

Дори и формата да е била правоъгълна, то от изток не е била по- широка от 80 m. От запад може да е достигала 200 m. То тогава формата на обекта ще е на неправилен трапец. Защитената територия ще е била предполагаемо със страни около 200 m от север, около 75-80 m от изток, около 200 m от юг и около 215 m от запад. Защитената площ вероятно е била около 27.8 дка.

За втората теза- според нас Калето като крепост не отговаря на описаното от Прокопий, който твърди, че недалеч от “Хунион” се намират две крепости “Палациум” и “Сукидава”. „Хунион“ трябва да се локализира при с. Ставерци, където има твърдина с мощна ровова система за защита, където ясно се вижда и римско присъствие, и друго такова. Вероятно там хуните са изградили своята крепост.

Обект Калето заедно с твърдината при с. Староселци, са охранявали от двете страни на реката мост, по който пътища идващи от изток на запад и от север на юг, са пресичали река Искър. Двете укрепления се намират на 2.15 km едно от друго в посока север- юг. И двете са издигнати на незаливни от реката височини. През средновековието и българите издигат тук свое укрепление за охрана на въпросния мост.

Важна пъна комуникация също е пътят “Улпия Ескус”- “Сердика”, който минава по западния бряг на реката в посока североизток- югозапад. От тук от север на юг слизат пътища от “Валериана” при с. Горни Вадим и “Педониана” при с. Остров. От тук от северозапад на югоизток идва път от “Рациария” при с. Арчар и “Августе” при с. Хърлец, към “Сторгозия” при гр. Плевен и “Ад Путеа” при с. Рибен. От тук минава и път в посока изток- запад.

При Калето, на това важно кръстовище, е имало римска пътна станция, която е следващата главна станция по пътя “Улпия Ескус”- “Сердика”, тъй като се намира на около 21 km от “Палациум” при с. Байкал и на 23 km от “Улпия Ескус” при с. Гиген измерено по път.

Местоположение

Надморска височина: 80 m GPS координати: 43°34’10” С.Ш. и 24°16’36” И.Д.

Литература

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979.
Автор: М. Гърдев

План

web screenshot 12 08 2023 e1691829998169
Предполагаем план на крепост Калето.

Comments are disabled.