С. Длъгня – укрепено селище Миньов

С. Длъгня - Миньов

Стената на укрепено селище Миньов.


62 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Миньов се намира в западната част на едноименния масив, на 3.29 km североизточно по права линия центъра на село Длъгня. То е разположено на билото на възвишението, което в по- голямата си част е равнинно с наклон на север. Склоновете на масива са високи и много стръмни, а на места и отвесни. Обектът е най- достъпен от изток, където седловина разделя възвишението на две части. От тая страна склона е по- нисък.

Общия максимален, приблизителен размер на укрепление Миньов е 1272 m в посока изток- запад и 260 m в посока север- юг. Крепостната стена следва конфигурацията на терена, като от външната ѝ страна склонът рязко става стръмен или отвесен. През определени интервали в твърдината се забелязват останките на напречни, преградни стени, които са разположени в посока север- юг. Основата на стените е разположена върху изкуствено създаден нисък вал- вероятно остатък от изкуственото оформяне в горната част на склоновете.

Крепостните стени на Миньов са изградени от ломени камъни без спойка, като в момента стърчат над повърхността на височина до 1 m. Участъци от тях се проследяват под вал, а други направо липсват.

От Миньов има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние, както и визуален контакт с околните крепости. Съдейки по размерите, разположението и начина на изграждане на отбранителната линия, може да се предположи, че останките са от тракийския период. Във вътрешността се забелязват иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 427 m GPS координати: 43°01’33” С.Ш. и 25°32’42” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.