С. Софрониево – укрепено селище в м. Данева могила


Описание и история

Праисторическо, укрепено селище има на хълма „Данева могила“, на 4.5 km западно по права линия от центъра на село Софрониево. То е построено на самостоятелно конусовидно възвишение на източният бряг на река Огоста. Днес тя минава непосредствено северозападно от възвишението, но в миналото ръкав от нея го е обикаляла от всички страни с изключение на югоизток. По този начин обектът е бил много добре защитен от водите на реката, като достъпът до него се е осъществявал от малка ивица земя от югоизток. Селището е заемало заравненото било на хълма и има приблизителни размери от 200х110 m. За сега проучвания в него не са правени освен няколко сондажа, които показват културен пласт от ранният и късният енеолит. Сондажите също така са разкрили голям защитен вал, на който вероятно е била издигната дървена палисада. До средата на XX век на хълма е имало масиви с лози, които много са разбъркали културните пластове. Поради тази причина и до сега на повърхността се намират множество фрагменти от керамика работена на ръка.

Местоположение

Надморска височина: 63 m GPS координати: 43°38’04” С.Ш. и 23°43’41” И.Д.

Източници

Николов, Б. Софрониево, Враца, 1979 
К. Василев

Планове

s sofronievo ukrepeno selishte v m daneva mogila 5f3e7c0a574bf

Comments are disabled.