С. Сини връх – укрепено селище на вр. Хайдушки камък


Описание и история

Тракийско, укрепено селище и светилище има на възвишението „Хайдушки камък“, на 1.73 km югозападно по права линия от центъра на село Сини връх. Изградено е на високо, самостоятелно, скалисто възвишение с отвесни и непристъпни склонове от всички страни с изключение на северозапад. От тази страна склонът е стръмен и малко по- достъпен, като е заключен между високи и непристъпни скални групи. Достъпната част е дълга 100 m, като в най- високата си точка е допълнително защитена посредством насип, върху който е била издигната дървена палисада. Насипът и палисададата са ограничавали напълно достъпа до платото оформено на възвишението. Формата и площта от 49 дка на укреплението са продиктувани от конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта са 287х187 m. Самото плато се състои от две тераси, като южната по- малка тераса също е била отделена с насип и дървена палисада. Тази тераса заедно със скалистите образувания и върхът на възвишението имат обща площ от 19 дка. В днешно време от палисадите не е останало нищо а насипите са се слегнали до височина 1 m за вътрешния и 1.5 m за външния. На върха на възвишението и по скалите се наблюдават множество скални изсичания. На много места се забелязват и добре оформени шарапани и изсечени стълбища и улеи. По голямата част от култовите изсичания са съсредоточени в територията на вътрешната тераса, където се е развивала и основната култова дейност. До достъпната северозападна страна на укреплението, води път, който изкуствено е оформен в стръмния склон. От запад в подножието на хълма има два извора, а самия хълм от северозапад, север и изток е ограничен от реките Караджово дере и Сушица. На терена на обекта се забелязват множество фрагменти от груба битова керамика с голям примес на пясък.

Местоположение

Надморска височина: 1132 m GPS координати: 41°50’02” С.Ш. и 24°57’53” И.Д.

Източници

М. Гърдев
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/CFYStbjGoNm7XHTGA

Планове

К. Василев
Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.