С. Шейново – тракийска крепост


Описание и история

Тракийска крепост има на 4.91 km северозападно по права линия от центъра на село Шейново. Крепостта е построена на билото на рид от южния склон на Стара планина. Ридът е тесен с високи и стръмни склонове от изток и запад, където е ограничен от реките Средна Варовита от запад и Крайна Варовита от изток. До нея се достига по билото на рида, като на разстояние е приблизително на 1/3 от равнината и 2/3 от билото на Стара планина. Над нея се извисява връх „Черни връх“. Северно от върха на който е изградена, има седловина. Твърдината е с двойна крепостна стена. Вътрешното укрепление е с крушообразна форма, насочена с тясната си част на юг. Приблизителните му максимални размери са 80х140 m. Външното укрепление е с неправилна правоъгълна форма, като е разположено диагонално спрямо билото на рида. Приблизителните му максимални размери са 166 m в посока север- юг и 113 m в посока изток- запад. По всяка вероятност обекта е от тракийския период. По билото на рида минава древен път, който се е охранявал от твърдината. За потвърждаване на тази теза говори разположението на могилите в равнината, както и наличието на две наблюдателни кули по рида. Пътят върви от равнината, към билото на Стара планина и след това по рида „Магарьовец“ слиза на север от билото в днешния град Габрово. Използван е през всички исторически периоди.

Местоположение

Надморска височина: 890 m GPS координати: 42°43’42” С.Ш. и 25°18’15” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.