С. Розово – 4 неизвестни крепости


Описание и история

Борис Чолпанов съобщава за крепостен възел от 6 крепости в района на село Розово. Две от тези крепости са укреплението в м. “Вран” и крепост Калето, съответно североизточно и западно от селото. Поради липса на информация на този етап за останалите четири твърдини, не можем да напишем нищо за тях.
Ако някой има допълнителна информация за обекта, снимки или клипове, моля да пише във форума.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.