С. Розино – крепост Калето


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименното възвишение, на 3.44 km югозападно по права линия от центъра на село Розино и само на 0.36 km южно от трасето на подбалканския път. Крепостта е издигната на възвишение със стръмни склонове разположено на левия бряг на река Стряма. От юг възвишението е оградено от реката, а от запад  и изток от стръмните проломи на две малки дерета. Достъпно е от североизток през тясна шийка. Крепостта е издигната на върхът на хълма и е ориентирана в посока югозапад- североизток. Тя има елипсовидна форма с максимални размери 80х44 m и стените ѝ се проследяват под насип. На северната стена на укреплението се наблюдава по- висок насип, който вероятно представлява крепостна кула. На това място вероятно е бил и входа на крепостта. От тази страна достъпът до твърдината е бил най- лесен и поради това пред крепостните стени последователно са издигнати два земни вала с ровове пред тях. В днешно време землените укрепления почти не си личат на терена. Пред тях в началото на XX в. са личали следите на четириъгълна постройка с размери 11х20 m. По същото време под западния склон на крепостта са били запазени две откъртени от стената парчета, по- голямото от което е било с размери 6х1.5 m и дебелина от 1.1 m. В това парче са се забелязвали отвори за дървени греди- сантрачи. Градежа на стената е от местен ломен камък споен със здрав бял хоросан. Във вътрешността на укреплението не се забелязват останки от сгради. Крепостта е бранила подхода към Карловската долина от запад. На терена ѝ е намерена ранновизантийска монета.

Местоположение

Надморска височина: 633 m GPS координати: 42°42’09” С.Ш. и  24°30’25” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915

Снимки

https://picasaweb.google.com/114456699989570929566/6290553066859914929

Comments are disabled.