С. Росен – крепост в м. “Караманец гьол”


Описание и история

Средновековно селище и крепост в местността “Караманец гьол” на 1 km северозападно от село Росен. Информацията за обекта е от националния каталог на паметниците на културата.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.