С. Росен – крепост Кримна


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Кримна се е издигала на връх “Бакърлъка”, висок 376 метра със стръмни на места отвесни скалисти склонове и плоско теме, разположен западно от Созопол в “Меден рид”, на 3.55 km по права линия от центъра на село Росен. Тя е построена от големи стари, ронливи камъни, подредени един над друг без използването на каквато и да е спойка. Част е от редицата тракийски крепости по рида “Ранули”- “Бурхама”- “Малко кале”- “Лободово кале”- Кримна– “Атия”. К. Шкорпил е открил на върха следи от крепост с неправилна форма и каменна стълба, изсечена в скалата. По склоновете на височината е намерена пластове от мед и хематит, както и от стари рупи и сгурии. Константин Иречек предполага, че оттук е била добивана медта, от която градовете „Аполония“, „Деултум“, „Анхиало“ и „Месемврия“ са секли монети. Крепостта е била главен опорен пункт на укрепен възел, включващ множеството крепости по Меден рид и Черноморието. В днешно време, стените на укреплението се проследяват, по целият си периметър във вид на насип висок около 1 m. Изключение прави югозападната част на укреплението, където останките са обезличени при изграждането на релейна станция. В най- северната част на укреплението стени няма, там за защита се е разчитало на отвесните скали. В югоизточната част на крепостта се наблюдава голямо струпване на камъни, вероятно от кула. По всяка вероятност около кулата е бил и входа към укреплението. Укреплението има максимални размери 116х119 m и площ от 9 дка. Естественият достъп до укреплението е от юг и за това от тази страна на разстояние 90 m от основната стена е издигната втора стена. Тази втора стена освен за допълнителна защита на основната крепост е служила за защита на предградие разположено пред портата на крепостта. На терена на обекта не се забелязват останки от керамика, но се забелязват основи на сгради, основно в източната част на предградието. От укреплението без проблем е осъществяван визуален контрол над гръцките полиси по Черноморието. Всички гръцки колонии в околността се виждат като на длан от Кримна. В крепостта Кримна са се срещнали през 1328 г. българският цар Михаил III Шишман и византийският император Андроник Младши, за да подновят взаимните договори между двете страни. Въпреки този факт, е трудно да се предположи, че крепостта е просъществувала до средновековието. На терена няма никакви следи от антино и средновековно обитание. Много е вероятно средновековната крепост, ако е имало таква, да е представлявала малък форт, който е разрушен в последствие при изграждането на релейната станция. Друг вариант може да е, че двамата владетели са се срещнали в останките на старата тракийска крепост. Истината ще излезе на бял свят при мащабни археологически разкопки, които за сега не са планирани.

Местоположение

Надморска височина: 376 m GPS координати: 42°23’49” С.Ш. и 27°36’26” И.Д.

Източници

Чулпанов, Б. Каменните щитове. София, 1989
Е. Минчев
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

https://goo.gl/photos/qoW5jDEoGcu7bvfu5
https://photos.app.goo.gl/FLsoKkbHTbu6tnzk2

Планове

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.