С. Реселец – крепост Калето в м. “Ласкар”


Описание и история

Антична крепост Калето се намира в местността „Ласкар”, на 2.07 km североизточно по права линия от центъра на село Реселец и на 0.37 km югоизточно от ЖП прелеза. Изградена е на възвишение, защитено от запад, север и изток от стръмни и високи склонове, на десния бряг на река Искър. Най- достъпна е от юг. Обекта е изграден на билото на възвишението, което се издига на 121 m над нивото на реката. Обекта е с трапецовидна форма, с приблизителни размери 126 m в посока север- юг и 81 m в посока изток- запад. Твърдината е разделена на външна и вътрешна крепост. Вътрешната е защитена от каменни стени изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан. Има размери 45х63х17х65 m. Крепостните стени се проследяват под насип. Външната крепост е била защитена от крепостен вал, който е преграждал билото от склон до склон и който в момента е почти изцяло заличен. Във вътрешността на обекта иманярите копаят с булдозер. Обекта е силно разрушен от иманярската инвазия.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°14’56” С.Ш. и 24°03’39” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.