С. Репляна – крепост на вр. “Болван”


Описание и история

Крепост има и на съседното възвишение, което също се казва „Болван“, на 1.69 km северозападно по права линия от село Репляна. Крепостта заема върха на възвишението и е доста голяма по площ. Има неправилна форма с обща дължина около 300 m и широчина около 160 m. От северозапад няма крепостна стена, защото там склона е с отвесен скален скат. В югоизточната част на крепостта се забелязват очертанията на вътрешна крепост с приблизителни размери 50х100 m. Югоизточната и стена е обща с югоизточната стена на външната крепост.

Местоположение

Надморска височина: 824 m GPS координати: 43°31’51” С.Ш. и 22°43’43” И.Д.

Comments are disabled.