С. Присово – крепост Хмела

hmela

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


13 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има в местността “Хмела”, на 2.37 km южно по права линия от центъра на село Присово. Изградена е на билото на самостоятелно, езикообразно, възвишение със стръмни и на места отвесни склонове, което е най- достъпно от изток по хребета. Обектът е с неправилна, силно издължена в посока югоизток- северозапад форма, на който ясно се различават два строителни периода, вероятно тракийски и средновековен. Тракийската крепост е заемала площ от 4.25 дка с максимални размери 139х40 m. Формата ѝ наподобява разрязана по дължина круша с тясна страна насочена на северозапад. Тракийската крепостна стена днес е силно обезличена, като трасето ѝ, във вид на насип висок 1 m, се проследява в по- ниските склонове на хълма. Тази стена се е простирала от изток, север и запад. От юг, където склона е много стръмен и билото на хълма е увенчано със скален венец, стена не се забелязва. По всяка вероятност, тя е била съборена и върху трасето ѝ е била построена по-късната средновековна стена. Основната част от руините, които се намират на обекта са от средновековието. Средновековната твърдина е значително по- малка от тракийката и заема заравненото било на хълма, което е с наклон на север. Формата ѝ подобно на тракийската, е силно издължена с максимални размери 109х25 m с площ от 1.67 дка. Крепостните стени са градени от ломени плочести камъни споени с кал, като на места се забелязват и следи от бял хоросан. Днес куртините са почти, напълно обезличени следствие на непрестанната иманярска дейност, която е превърнала останките в безформени купове от камъни. Именно поради тази причина по протежение на стените днес не може да се определи местоположението и броя на крепостните кули, с изключение на една. Тя е издигната в най- северозападната точка на обекта и се явява своеобразен край на укреплението, като от нея тръгват, съответно, югозападната и североизточната стени. Тази кула е имала основната задача да брани достъпа до крепостта по билото на хребета. От югоизток на твърдината, в пространството между старата тракийка стена и средновековната такава, е издълбан ров, който възпрепятства достъпът по хребета от тази страна. Вътрешността на обекта е гъсто застроена, като на всякъде се виждат останки от сгради. В момента цялата площ вътре и извън твърдината е в изкопи от активна, иманярска дейност. Има много разхвърляна битова керамика с цвят на съвременни тухли- четворки и счупени тегули. Югоизточно от укреплението, в подножието на хълма през средновековието възниква присовския манастир „Св. Архангел Михаил“. Този манастир след редица преустройства, опожарявания и преизграждания се е запазил и до днес, като свидетел на една отминала епоха с величествената картина на извисяващата се, над манастирските куполи, мощна средновековна крепост.

Местоположение

Надморска височина: 207 m GPS координати: 43°01’31” С.Ш. и 25°39’25” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/4QzMBjrFpbQ9Zb1y6

p5064702

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Планове

К.Василев

Общ. Велико ТърновоОбекти в БългарияОбласт В. ТърновоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.