С. Поляците – крепост Асар башъ


5 / 100

Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Асар башъ” се намира на 1.71 km южно по права линия от село Поляците. За крепостта има кратки сведения. По начина на  укрепяване наподобява крепостта „Радина кайряк”/„Редина кайряк” при село Веселиново, с която са разположени в една защитна линия. Намира се на скалистия гребен „Кайряк”. На юг гребенът е със скалисти, стръмни склонове, а  от север и от изток- с високи отвесни скали. По достъпна е от запад, но за да  стигне противникът до нея, трябва да извърши обходно движение. Укреплението се състои от три елемента: крепост, вътрешно укрепление и  преграда.
1.Крепост- стените ѝ затварят една наклонена на югоизток площ с елипсовидна  форма и заострени краища в западната и източната страна. Покрай северния  ръб на гребена също има стени, но те отсъстват там, където е недостъпно- в  североизточната и източната част на крепостта. Площта и е 14.9 дка, с максимална дължина 285 m и широчина 110 m. Има два входа- северен и  южен. Северният е издълбан в скалите с широчина 3 m и със следи от  допълнителна преградна стена, разположена северно пред крепостните стени. От двете страни на входа има руини- вероятно от кули. По склона се забелязва  трасе от стар път. Южният вход е широк 2 m и фланкиран от две кули с неясна  форма. В западния край на южната стена е изградена U- образна кула. Тя се  издава от външното лице на стената. Кулата е в близост до конструктивната  връзка на преградата с крепостта. Дебелината на стените на крепостта са 2- 2.19 m и с градеж от местен, ломен камък, подреден по лица, а между тях  пълнеж от разнородни по големина каменни късове. Спойката е хоросан с  тухлени частици, а в градежа на U- образната кула се забелязва само бял  хоросан. В изграждането на крепостта са употребени тухли с дебелина 0.048 m  и 0.061 m. На 8-9 m пред южната част на крепостта е протейхизмата във вид  на насип.
2.Вътрешното укрепление се намира в североизточния край на обекта. Градежът е изпълнен в суха зидария, а стените в момента са във вид на насипи от камъни. Южно, на 12 m от вътрешното укрепление, има неясни по план градежи с дължина 6 m.
3.Преграда е изградена е покрай северния ръб на гребена „Кайряк” с  приблизителна ориентация запад- изток. На места, където гребенът е  недостъпен, не са построени преградни стени. В източна посока последната  отсечка от преградата се свързва с твърдината. Общата дължина на  защитаваната преградна линия е 214 m, а само на участъците с преградни  стени- 110 m. От вътрешната южна страна на преградата е изградена    правоъгълна кула (9х7 m). Стените на кулата са с дебелина 1.65 m градежът  на цялата преграда е с хоросан с тухлени частици. В укреплението се открива  керамичен материал от края на IV в. и от V-VII век. Защитава пътя от Смядово, към укреплението в местността “Кале ери” до село Дюля и крепостта  „Хасарлък йорен” при село Планиница. Пътят води към пролома на река Луда Камчия и Айтоското поле. Южно от твърдината “Асар башъ” има отклонение от този път, което през  землището на село Каравелово излиза на централния път по река Луда Камчия.

Местоположение

Надморска височина: 376 m GPS координати: 42°58’11” С.Ш. и 27°07’31” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Стратегически постройки въ Черноморската областъ на Балканския полуостровъ. Варна, 1929.
Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. – Във: ВИС. София, 1995.
Автор: М. Гърдев

Планове

s polyatsite krepost asar basha 5f4126cfbb265

Comments are disabled.