С. Пиргово – крепост Пиргос в м. “Долното скеле”


Описание и история

Градът се намира на 2.2 km северозападно по права линия от центъра на село Пиргово общ. Иваново, върху високия дунавски бряг на 510 дунавски km, точно над пристанище Пиргово. Местността е известна под името „Долното скеле”. Заема площ около 200 дка. По ръба на трасето се очертава крепостен зид, сега залесен и затревен. На места има разхвърляни камъни- явно останки от разрушени основи. Върху терена са намерени останки от съдове от предримската и римската епохи и Втората българска държава. Някой изследователи са на мнение, че на това място е бил разположен старият град Пиргос, за който се споменава в една грамота на влашкия воевода Александър, син на Мирчо Старши, в 1431 г. Същият този град Пиргос се среща и в турския регистър от средата на 15 век, под наименованието, село Деспот Пиргос. А. Кузев счита, че средновековния Пиргос е възникнал не по късно от 12 век и е съществувал до 14 век. През османското владичество градът не се споменава, което може да означава, че се е съпротивлявал на турската инвазия и е бил разрушен. Има вероятност, тук през античността да е бил и римския кастел Медиолана.

Местоположение

Надморска височина: 54 m GPS координати: 43°44’57” С.Ш. и 25°50’25” И.Д.

Източници

Цв. Дремсизова- Нелчинова и Д. Иванов (1983) “Археологически паметници в Русенски окръг”, стр. 54-55, Център за пропаганда, информация и печат при Комитета за култура гр. София

Обекти в БългарияОбласт РусеОбщ. ИвановоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.