С. Илийско – крепост на вр. Хасар

img 8781 scaled e1616563451272

8 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост има на връх „Хасар“, на 1 km източно по права линия от автобусната спирка на село Илийско. Изградена е на най- високия връх на масива, който се явява и среден за него. Самия масив е издължен в посока северозапад- югоизток и е самостоятелен. Той е с високи и стръмни склонове от всички страни. Най- достъпен е от изток, откъм село Илийско. Твърдината е с двойна крепостна стена и с неправилна, елипсовидна форма външната крепостна стена затваря пространство с максимални размери 120 m в посока югозапад- североизток и 90 m в посока северозапад- югоизток. Укреплението заема площ от 1.6 дка. Наблизо до него има тракийски скални гробници, скални ниши, изсечени знаци и каменни корита. На върха е извършен внимателен оглед на крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Част от стената е със запазени две лица, между които е поставен емплектон от по- дребен каменен трошляк. В ограденото пространство се наблюдава повишение на терена, по чиято периферия е регистриран разсип от камъни, свързващи отделни блокове скала. Структурата може да се интерпретира като възможна цитадела или сграда във вътрешността на обекта. По повърхността на терена са открити керамични фрагменти от желязната епоха и античността. В района на укреплението е регистрирана неизвестна досега скална ниша. Документирана е скала с изсичания, изобразяващи силно стилизирано човешко лице. За да се стигне до мястото се тръгва се по пътя Джебел- Златоград. След като се подмине село Овчево се свива наляво, по пътя за село Великденче. След около 2.5 km се стига до с. Илийци. Преди да се влезе в селото, в дясно започва черен път, който върви нагоре, в южна посока и минава покрай няколко каптирани ручейчета и чешмички. Там се разделя на два. Единият поема наляво, в посока изток-югоизток, другият надясно, в посока запад -северозапад.

Местоположение

Надморска височина: 538 m GPS координати: 41°27’08” С.Ш. и 25°19’15” И.Д.

Литература

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977.
Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев

Comments are disabled.