С. Овчарово – селище Овчарово


62 / 100

Описание и история

Енеолитно, укрепено селище е имало на 1.87 km западно по права линия от центъра на село Овчарово. В момента се намира на дъното на язовира. Затова селището е проучено цялостно. Намерени са 13 жилищни хоризонта с дебелина 4.5 m. Проучени са укрепителните съоръжения, плановата схема, архитектурата, материалния и духовния живот на обитателите.

Местоположение

Надморска височина: 291 m GPS координати: 43°11’10” С.Ш. и 26°37’41” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.