С. Орляне – крепост на вр. “Могилата”


Описание и история

Късноантична крепост има на връх „Могилата“, на 1.14 km източно по права линия от центъра на село Орляне. Крепостта е изградена на билото на самостоятелно възвишение, доминиращо над околността. От всички страни склоновете са високи и стръмни, като от запад на места са скалисти и отвесни. Крепостта заема източната част на билото, което е изкуствено заравнено. Формата ѝ е триъгълна, като основата е на запад, а върхът на изток. Максималните размери на твърдината са 86 m в посока север- юг и около 151 m в посока изток- запад. От запад е издълбан дълбок и широк ров, като пръста от него е натрупана от страната на твърдината. На така образувания вал е била издигната крепостна стена, изработена от ломени, плочести, местни камъни без спойка. Сегмент от северната, крепостна стена е запазен близо до северозападния ъгъл. Той е дълъг около 2 m и висок около 0.3 m. От всички други страни крепостната стена е унищожена. В обекта се забелязват множество иманярски изкопи. Името на върха говори, че на него е имало сигнално- наблюдателна кула.

Местоположение

Надморска височина: 448 m GPS координати: 43°08’15” С.Ш. и 24°31’27” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.