С. Ново село – крепост 1


Описание и история

Крепост има на 2.1 km североизточно по права линия от центъра на село Ново село. Изградена е на скална тераса, която се намира на рид от Средна гора, слизащ от изток на запад. От запад склонът на терасата е отвесен , от север и юг склоновете са стръмни. Най- достъпна е от изток, където тясното пространство, водещо на терасата е преградено с крепостна стена. Формата на обекта е неправилна. Максималните размери са приблизително 70х70 m.

Местоположение

Надморска височина: 677 m GPS координати: 42°29’00” С.Ш. и 25°31’18” И.Д.    

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.