С. Микрево – крепост в м. “Долно градище”


Описание и история

Късноантична крепост в местността “Долно Градище”, според сайта на община Струмяни отстои на 3.37 km североизточно от центъра на селото. Разположено е върху склон на рид, върху площ от 1.5 дка. Върху повърхността на терена се откриват фрагменти от глинени съдове, строителна керамика, камъни и хоросан. Датировка: ІV – VІ век.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

 http://www.strumyani.org/ посетена на 24.09.2011 г. в 12.02 часа

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.