С. Мененкьово – жилищна кула с чифлик


Описание и история

Късносредновековна жилищна кула. Има сведения за турски чифлици, защото плодородната земя на село Мененкьово не останала незабелязана от турските феодали. Тези чифлици са от по- късна епоха, най- рано от XVII в.: имало е и кули при тях. Една кула с чифлик, подобно на Сарамбейската кула, се намирала на 1 km разстояние североизточно от селото. Нейните основи личат и днес. Към средата на миналия век владетел на кулата и чифлика бил някои си „арапин” Ферад. Там имало и една воденица, която се наричала „арапска воденица”. Десетина години преди Освобождението воденицата и целият имот бил купен от гърка Димитър Карниоти в Пазарджик, след това от братя Соколови от Виноградец.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д. 

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.