С. Мътеница – крепост Калето


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето се намира на 2.47 km северозападно по права линия от центъра на село Мътеница. Изградена е в западния край на скален рид, спускащ се от връх „Сакърка“ на югозапад. Обекта е разположен на скалистия връх „Калето“ и в подножието му от юг и север. Голяма част от твърдината е заета от непристъпни скални групи, които умело са вписани в отбранителната система на укреплението. Тези скални групи защитават крепостта на много места от изток и запад. Обекта е с неправилна форма продиктувана от конфигурацията на терена, с максимални размери 118х72 m и площ от 4.2 дка. Крепостни стени са изградени между скалите от юг, запад и север. Те се проследяват в по- голямата си част под формата на насипи. В южният сектор има разкрит от иманяри участък от стената с височина около метър, където се вижда че тя е градена от подредени ломени камъни, споени с кал. В близост до разкрития участък се забелязва голямо струпване на камъни, вероятно от кула, която е била вътрешна за куртината. Някъде около тази кула вероятно се е намирал и входа на укреплението. Терена на крепостта е много стръмен и скалист. В северният участък, на билото на върха, се простира от изток на запад скален гребен, който е почти непристъпен и създава впечатление, че именно той затваря укреплението от тази страна. Но на север от този гребен има заравнена тераса, която е била гъсто застроена. Именно северно от тази тераса се проследява северния крепостен зид във вид на насип. Терена северно и североизточно от северния ограден зид представлява стръмна и трудно достъпна седловина, която отделя върха от остананата част на рида. Единствено от запад през скалите има сравнително лесен подход от тази страна. Именно там е изграден здрав бастион. Той е почти долепен до споменатият скалист гребен. В източната част на обекта се намират най- високите и непристъпни скални групи. Там допълнително укрепяване не се забелязва с изключение на голяма квадратна кула в средата на скалите в най- високата им точка. По всяка вероятност това съоръжение е изпълнявало съгнално- наблюдателни функции. На терена се намират множество фрагменти от груба битова керамика. От твърдината има видимост към крепостта на връх „Кози грамади“ и към тракийската равнина. Непосредствено под крепостта в южна посока има равна тераса на която се е разполагало голямо неукрепено селище. На самия връх има градежи които повече приличат на тракийски, а в скалите има изсечени улеи с размери 0.2х0.4 m. Така че е възможно преди средновековната крепост там да е имало тракийско светилище и крепост.

Местоположение

Надморска височина: 535 m GPS координати 42°31’21” С.Ш. и 24°35’35” И.Д.

Източници

Кози грамади. Проучване на одриската владетелска резиденция и светилища в Средна гора VIII-І в.пр.Хр. Том І, НИМ, 2011
Е. Минчев
К. Василев
М. Гърдев
П. Овчаров

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/05/blog-post_89.html
https://photos.app.goo.gl/THRQc8Vd8s1AnTr6A

Планове

К.Василев

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.