С. Люлин – крепост Райловско градище


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Райловско градище се намира на едноименния връх, на 2.52 km североизточно по права линия от центъра на село Люлин. Върхът на който се издига е естествено защитен, с много стръмни и на места отвесни склонове. Укреплението има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Обекта е ориентиран в посока север- юг и има максимални размери 122х56 m, с площ от 4.6 дка. Крепостни стени са ограждали цялото пространство с изключение може би на североизток, където има отвесни скали. Там следи от стени не се виждат, но може във времето да са се срутили в пропастта. В миналото над терена са били запазени части от крепостните стени изградени от ломен камък, споен с хоросан. Днес укрепителните съоръжения се проследяват под насип висок на места до 3 m. По терена се забелязват иманярски изкопи и основи от сгради в тях. Твърдината е била гъсто застроена. Навсякъде се намират фрагменти от битова и строителна керамика. Д. Митова- Джонова споменава, че от към подхода за крепостта е имало вал и ров. Към обекта реално има три подхода: от север, от югозапад и от югоизток. От север терена е естествено защитен и достъпът е труден по стръмното било на планината. От югозапад такива съоръжения не се забелязват, така че подхода който описва е от югоизток. Според нашите наблюдения тук не става въпрос за вал, а за част от крепостната стена проследяваща се под насип. След нея, в посока към върхът е описаният ров, но в иманярски изкопи там се вижда, че така наречения ров е бил застроен със сгради. Те са били разположени амфитеатрално тъй като след спомената стена терена тръгва да се изкачва в посока върхът. Реалната ситуация на укрепителните съоръжения може да се разбере само след археологически проучвания, тъй като терена е силно обрасъл и дори зимно време е непроходим. При разкопки може да се окаже, че укреплението е много по- голямо, тъй като иманярски изкопи са разкрили следи от сгради и извън крепостните стени в посока югоизток и югозапад. Крепостта е издигната на стратегическо място, на най- високият връх в западния дял на Люлин планина. От нея има много добра видимост към Софийското и Пернишкото полета и над главният път от „Сердика“ към „Тесалоники“, върху който днес минава магистрала „Люлин“. От крепостта има пряка видимост с много укрепления в околността, включително с близко разположените, „Криви камък“, „Караула“ над магистрала „Люлин“, крепостта при с. Мало Бучино и крепостите около гр. Перник, включително и „Кракра“.

Местоположение

Надморска височина: 1199 m GPS координати: 42°39’52” С.Ш. и 23°06’48” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/wNxn8AjoiSdycjtC2

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.