С. Ломец – римски кастел Состра


76 / 100

Описание и история

Крепостта Состра представлява римски военен лагер, построен върху руините на тракийско селище. Намира се на 12 км северно от град Троян и на 28 километра южно от град Ловеч, разположен върху относително равен терен в долината на река Осъм. Думата состра на старогръцки означава пояс, превръзка, преграда. Твърде възможно е смисълът на името да е нещо, което прегражда долината. Географски крепостта, действително е разположена на възлово място в долината на река Осъм, (наричана от траките Азамус) заобиколена от хълмовете Трапезица (550 м н.в.) на север, разклонение на Микренските височини (Попина могила и Попинка – 500 м н.в.) на запад и Сулашкото (Калето – 500 м н.в.) на изток. На юг долината продължава между землищата на селата Дълбок дол и Добродан. Крепостта е построена в близост до вливането на река Ладъна (Ломешката река), която тече в непосредствена близост до северната стена и река Осъм, която отстои от източната стена на 500 м. Надморската височина на крепостта е 300 м. Цялата долина, в която се намира крепостта, обхваща приблизителна площ от 4 кв. км. Източната (главна) порта на крепостта е обърната в посока на местността “Калугерското”, откъдето е бил единствения проход към горното течение на река Осъм. Археологическите разкопки започват едва преди четири години. На територията на крепостта се различават две кули, щаба на военната част, склад за жито, жилищната сграда на командващия офицер, жилищните сгради на военните, помещенията за отсядане на държавните куриери и чиновници, място за погребения и улици. Датировката им сочи II – V в. от н. е. До този момент са възстановени част от стените на града, входната врата, едната кула и всички улици в инфраструктурата на града. Анализът на намереното при разкопките сочи, че Состра е била укрепление на военна кохорта от около 1000 души и важна военна част по древния път Ескос-Филипополис (днешен град Гиген на Дунав, до днешния град Пловдив), свързващ провинция Долна Мизия с провинция Тракия. Освен укреплението, чиито останки (като основите на крепостта, кулите) са видими в момента, Состра е бил цял крайпътен комплекс със селище, разположено извън крепостните стени, чието население вероятно е живеело и се е грижело за поддръжката на лагера, за прехраната на кохортата и за изработка на оръжие. Типичен за Римската империя е фактът, че появата на укрепен военен център води до концентриране и заселване на хора около него, стимулирани от сигурността и възможностите за търговия. За съжаление в края на V век Состра е била унищожена от хуните и животът в нея прекъсва, за да се стигне до късното Средновековие и Възраждането, когато отново край реката се изграждат селища и крайпътни ханове. На територията на Состра има, освен самия римски кастел, също занаятчийски квартал и цивилно селище, наречено Викус. Размерите на крепостта, която е с формата на ромб, са внушителни – 130 на 130 метра. Крепостните стени са потънали до два метра в земята и постепенно, благодарение на разкопките, излизат на повърхността. На територията на крепостта са открити около 30 сребърни тетрадрахми, сечени на остров Тасос, както и бронзова маска. Открити са също така и антични съдове и накити. Всичко открито досега е напълно реставрирано и предадено в Музея на народните художествени занаяти в Троян, с изключение на бронзовата маска, която е на съхранение в Националния исторически музей в София. Счита се, че това е била парадна маска на висш римски офицер. Датировката й сочи V-IV в. пр. н. е. Открит е също така и латински надпис от 15 реда, чийто текст осведомява, че Галиен, император на Рим, настанил в Состра т.н. “червена” кохорта (армейско подразделение) на гарнизон в града. Императорът Галиен (67-ият римски император) управлява между 253 – 268 г. сл. н. е. Този надпис свидетелства за усилията на Рим да опази днешните български земи от нашествията на готите през 251 година от н. е., които край Абритус (Разград) разбиват римската армия и убиват предшественика на Галиен император Деций. Предизвиква удивление доброто състояние на стени и колони, които са били постоянно изложени на открито. Причината вероятно се крие в съчетанието между стандартния римски хоросан или т. нар. римски цимент и местния камък, чието добиване е било основен поминък за местното тракийско население по това време в този район. Римският хоросан е много здрава сплав, чиито съставки не са напълно изяснени и до днес. На няколко метра от крепостта, на място считано от местното население за свято, е открита и базиликата на Состра. Амбицията на община Троян е крепостта да бъде реставрирана, да добие по-цялостен вид и да се превърне в популярно място за културен туризъм. През 2006 година финансирането на археологическите проучвания е почти удвоено. Община Троян е предоставила 10 000 лева за разкопките и отделно изпълнява проект за създаване на цялостна инфраструктура около римската крепост, на стойност 30 000 лева. С тези средства вече са купени близо 4 декара от земята около крепостта, поставени са информационно табло и указателни табели за туристически посещения. НИМ също е отделил 30 000 лева от бюджета си. Във финансирането участва и “Ротари клуб”. Предстои изграждането на паркинг и на места за отдих. Работи се по два проекта. Първият е на професор Валентин Тодоров от Художествената академия за консервация на два участъка от южната крепостна стена на кастела. Вторият е за главната порта. Две книги представя ръководителят на разкопките Иван Христов: “Состра” – римски град в полите на Хемус”, която е история на римското селище с цветен каталог на всичко, открито досега, в тираж от 1000 екземпляра. “Состра” – проучвания на римска пътна станция и кастел”, том 2 – научно издание, където са дадени планировката на основните сгради и на крепостта, както и охранителната й система. Двете издания имат обширни резюмета на английски език. Подготвя се и документален филм за крепостта, който ще е дело на Националния музей на народните художествени занаяти в Троян. Ще бъде оформена и дипляна за туристи. На 12.10.2005 г. директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров откри първата реставрирана част от античната военна крепост за посетители. Амбицията е през 2008 реставрацията да бъде завършена напълно.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Местоположение

Надморска височина: 298 м. GPS координати: 42°59’07” С.Ш. и 24°40’24” И.Д.

Източници

Видео: Иво Сотиров – ivoso.blog.bg

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/TBjZFC
http://pepopepo.snimka.bg/travel/rimska-krepost-sostra.532757

Планове

s lomets rimski kastel sostra 5f3e885f8d724

Видео

http://www.youtube.com/watch?v=D0t5Tojr2SY
http://www.youtube.com/watch?v=8n2A1XhpIEs

Comments are disabled.