С. Летовник- тракийско, укрепено селище Кота 377.0

С. Летовник - укрепено селище Кота 377.0

Снимка на крепостната стена. Автор: М. Гърдев


67 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Кота 377.0 се намира на едноименния връх, на 0.31 m североизточно по права линия от центъра на село Летовник. То е разположено върху ниско възвишение с полегати склонове, с много добра видимост към долината на река Арда. На върха на хълма има малко обградено със здрава крепостна стена пространство, в което се забелязват останки от сграда. По всяка вероятност сградата е имала култово предназначение. Около този култов обект се е развило голямо селище. Крепостните му стени обграждат хълма от всички страни като отделят отделни квартали и пространства. Тези крепостни стени се събират в югоизточната, най- достъпна страна и там образуват тройна преграда пред евентуален нападател.

Стените на Кота 377.0 са широки около 2 m и са градени от добре подредени, големи, необработени, каменни блокове. Запазената височина на куртините на някой места достига около 1 m.

През годините върху хълма “Кота 377.0” вероятно е имало и по късни поселища, които са използвали тракийските останки. Това ясно се вижда от множеството вторично направени зидове, с малка дебелина, които обграждат различни пространства. Голяма част от укрепленията са обезличени след ограбването има за строителен материал. По останалите на терена камъни се забелязват много следи от всичания и оформяния.

Местоположение

Надморска височина: 377 m GPS координати: 41°35’24” С.Ш. и 25°25’17” И.Д.

Литература

Автори: К. Василев, М. Гърдев, д-р. Д. Димов, П. Овчаров

Снимки

Снимки на укрепено селище Кота 377.0

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.