С. Крупник – крепост Крупник


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост “Крупник”/”Градище” се намира на едноименното конусообразно възвишение, на 1.95 km югозападно по права линия от центъра на село Крупник. Сега тук е изграден параклиса “Св. Илия” с камъни, взети от основите на крепостта, която има приблизително елипсовидна форма с размери 40 на 60 m. Крепостния зид, сега е силно затревен под насип и обрасъл с храсти. Той се очертава по ръба на възвишението. Широчината му е повече от 1 m. На източната страна се забелязва кула, тъй като от тази страна крепостта е най- достъпна. Под хълма, където е крепостта също се забелязват следи от градежи. Открит е водопровод от глинени тръби. Добре избраното стратегическо място, е позволявало контрола на подхода към Кресненското дефиле, по което е минавала централната съобщителна артерия. Засечено е трасето на късноантичен път, което се намира в местностите “Строманов рид” и “Пробученик”, в отсечката между селото и крепостта, като именно такава е и неговата посока. Заслан е с ломени камъни с различни размери, с гладка лицева повърхност. Краищата му са ограничени от по- големи камъни. Има ширина 2.5 m. Останките му могат да се проследят на 500- 600 m с известни прекъсвания.

Местоположение

Надморска височина: 681 m GPS координати: 41°49’59” С.Ш. и 23°06’27” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.