С. Кръстевич – антично, укрепено светилище в м. Секиз харман


7 / 100

Описание и история

Антично, укрепено светилище има в местността „Секиз харман“, на 1.5 km североизточно по права линия от центъра на село Кръстевич. Разположено е на възвишение със стръмни склонове, което е част от гребен на южен рид от Средна гора, издигащ се между долините на селата Кръстевич и Красново. Възвишението се намира на 0.95 km североизточно от античния емпорион в местността „Памук тепе“, като от него се открива просторна гледка към околните равнини. Храмът има два строителни периода с корено различна архитектурна структура. Той възниква в средата на V в.пр.н.е. за да обслужва духовните потребности на разрастващият се и богат емпорион. Първият архитектурен план представлява храмова постройка във вид на елинистичните храмове от тази епоха. Той е издигнат върху основа изградена от добре обработени каменни квадри, върху които са били подредени дървени колони. Постройката е завършвала с масивен дървен покрив покрит с керемиди. Този план на храма потвърждава тесните връзки на емпориона с гръцките колонии и тяхното културно и архитектурно влияние върху траките. Храмът е бил обиколен от укрепление тип квадрибург. Той представлява крепостен зид с дебелина 1.8 m затварящ правоъгълно пространство с външни размери 18.13 m в посока североизток- югозапад по 13.80 m в посока югоизток северозапад. Крепостните стени са градени от добре обработени каменни квадри от млечен кварц без следи от спойка. В четирите ъгъла на укреплението, издадени навън от крепостната стена са издигнати четири квадратни кули с външна дължина на стените по 8.2 m. Дебелината на крепостните им зидове е 1.4 m. Входът на укреплението и на храма е бил от югоизток в средата на стената където археолозите са открили оформени от добре обработени квадри стъпала. В този вид храма и укреплението се запазват до края на V в.пр.н.е., когато са напълно преустроени. В останките от това време не се забелязват следи от опожаряване и разрушения. По всяка вероятност става въпрос за пълно преустройство на храма с цел разширяване и отговаряне на нуждите в значително разширения по това време емпорион в подножието му. Новият архитектурен плана на храма е изцяло каменен изграден от гранитни блокове. Колонадата му вече е от каменни колони подържащи добре обработени и оформени каменни арки. Новият ограден крепостен зид има изцяло правоъгълен план без крепостни кули. Той затваря пространство от 32.90 m в посока изток- запад и 25 m в посока север- юг. Дебелината на зида е 1.5 m и е граден от гранитни блокове. Храмът и укреплението му просъществуват в този вид до началото на III в.пр.н.е. Интересното е, че храма оцелява и действа близо 50 години след унищожаването на емпориона от войските на Филип Македонски в средата на IV в.пр.н.е. На терена на обекта се намират много фрагменти от битова керамика местно производство.

Местоположение

Надморска височина: 565 m GPS координати: 42°29’14″С.Ш. и 24°27’07″И.Д.

Източници

Маджаров, М. Танчева, Д. Стоянова, Д. Петрова, В. Светилище от втората половина на V в. пр. хр. при с. Кръстевич, община Хисаря. АОР за 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
К. Василев
Е. Минчев
М. Гърдев
П. Овчаров

Снимки

https://photos.app.goo.gl/y6VVUdii5ZYcXcjAA
https://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/08/blog-post_11.html?spref=fb

Планове

К.Василев

Comments are disabled.