С. Козарско – укрепен град Калето


Описание и история

Тракийски укрепен град Калето се намира на едноименното възвишение, на 1.97 km югоизточно от село Козарско. Възвишението е достъпно от югозапад, където склона му е по- полегат. От останалите страни възвишението е със стръмни склонове, а от изток са отвесни. Билото на възвишението е заравнено. Градът е с неправилна форма. Ориентиран е в посока югозапад- североизток и има приблизителни размери 412х250 m. Той е бил защитен от няколко реда крепостни стени. От запад и югозапад се забелязват 3-4 крепостни пояса на разстояние 8-12 m един от друг, като между зидовете няма следи от постройки. От югоизток на стръмният склон са били разположени квартали, оградени с отделни крепостни зидове. В този участък се различават множество останки от постройки. Единствено от север е имало само една крепостна стена, но от тази страна склона е много стръмен и почти непристъпен. Цитаделата и основна част на крепостта, е разположена на самото било на хълма и има силно издължена елипсовидна форма с размери 247х70 m. Крепостните ѝ стени са били подсилени с кули с неясен профил, но част от тях са запазени във вид на разсип на височина от 2-3 m. На една от кулите е запазен и градеж с височина от 1 m от където се вижда, че те са градени от обработени, каменни блокове без спойка за лице и пълнеж от по дребни камъни. Системата от входове на укреплението е доста сложна. Портите са разположени основно по западните крепостни зидове, перпендикулярно на куртините. За да влезе в града, евентуалният гост или нападател е трябвало да мине по цялото протежение на крепостните зидове, за да достигне портите. Забелязва се и една крепостна порта на южната част от цитаделата, която е защитена от запад с голяма кула. Подхода към тази порта е ограден от две крепостни стени, като се получава коридор подобен на този при главната порта на „Царевец“. На много места се забелязват запазени крепостни зидове на височина от 0.5 m, които са градени от дялан, местен, ломен камък без спойка. Градът е издигнат на границата между полето и планината, като от него има видимост към Бесепарските възвишения и крепостите по тях. Има и пряк визуален контакт с „Филипополис“, „Перестица“ и „Св. Устина“. Срещат се керамични находки от бронзовата епоха и средновековието. До крепостта води каменен път, който се вие между причудливи скални формирования, които носят следи от свещени ритуали. Между скалите тече малък поток, който пропада в красив водопад.

Местоположение

Надморска височина: 467 m GPS координати: 42°02’45” С.Ш. и 24°26’16” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/QsVTEB

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.