С. Копривлен – крепост в м. “Участъка”


Описание и история

Средновековна крепост има в местността “Участъка”. “….От това време (30-те години на IX век) при царуването на хан Пресиян в местността “Участъка” са запазени останки на феодален замък с доста големи размери, както и от религиозно култова сграда позната на месното население като “Манастирчето– свети Георги”. Това е и периода когато българското общество приема официално християнската религия….”

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д. 

Източници

 http://bg.wikipedia.org/wiki/Копривлен посетена на 04.11.2011 г. в 16.03 часа

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.