С. Карлуково – кула в м. “Калето”


Описание и история

Римска охранителна наблюдателна кула има в местността “Калето” има на 1.16 km северозападно по права линия от центъра на село Карлуково. Кулата е била построена от римляните с цел наблюдаване и охрана долината на река Искър, от където са минавали главните римски пътища Гиген- София и Монтана- Ловеч, както и брода за пресичането на река Искър. Тази кула е разположена в южната част на транспортния възел и има пряка визуална връзка с крепостта в село Кунино и северната охранителна кула, поддържаща видима връзка с крепостите до село Реселец. Знае се мястото, където е била кулата, което от север и запад е защитено с отвесни скали. Достъпно е от юг и изток. Под кулата от североизток на югозапад се е изкачвал път от долината на река Искър към платото, където сега е село Карлуково.  На това място през тракийско време е имало брод през реката, а през римско по всяка вероятност и дървен мост, който още не е открит. Наличието на две римски охранителни кули, както и на римски и ранновизантийски крепости до реката при Кунино, Карлуково и Реселец, говори за важността на пътния възел, намиращ се тук. Същото отношение се наблюдава и през средновековието, когато пътят в посока  изток- запад е минавал през средновековната крепост, разположена на десния бряг на реката на високото непристъпно плато, където сега се намира Националния пещерен дом.

Местоположение

Надморска височина: 221 m GPS координати: 43°10’28” С.Ш. и 24°03’38” И.Д.

Comments are disabled.