С. Караманци – крепост на вр. Асара

img 8435 scaled e1616516128863

11 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има на връх „Асара“, на 0.79 km източно по права линия от центъра на село Караманци. Изградена е на куполообразно, самостоятелно възвишение със стръмни и високи склонове от север, запад и юг. Най- достъпна е от изток, където склонът е малко по- полегат. Хълмът е ограничен от югозапад и запад от река Хасардере, от север- от река Величка, а от изток- от Дълбокото дере. От север, запад и юг под височината има извори. Твърдината е имала тройна, защитна линия. Най- вътрешния пояс е изграден от местни, ломени камъни, споени с бял хоросан. Сега тази стена се проследява под насип. Билото на Асара е обиколено от крепостна стена, която загражда площ около 2 дка, в приблизително елипсовиден (многоъгълник) план, с размери около 64х32 m. Стената е дебела 1.8 m, градена от ломен камък, споен с бял хоросан, сега изравнена с повърхността на земята. На по- долния хоризонтал, на около 5 m от ръба на склона се виждат каменни насипи от разсипана тракийска, крепостна стена, градена от ломени камъни без спойка. Има вероятност да е била поддържана и през средновековието. Тя загражда площ с елипсовидна форма, с максимални размери 83х52 m. Третата, най- външна защитна линия е с формата на неправилен правоъгълник със страни 137 m от югозапад, 180 m от югоизток, 100 m от североизток и 143 m от северозапад. В момента тя се проследява под формата на вал с ров пред нея. Не може да се каже през кой период е използвана. Горе, в заравнената част се виждат фрагменти от глинени съдове от началото на I хил.пр.н.е, от II-III в. и от X-XIV в. Намерен е и питос с овъглено зърно, с вместимост 7 крини. Укреплението има визуална връзка със съседните крепости от изток „Големия хисар“ при с. Гълъбец и от запад „Асара“ при с. Ангел Войвода. По пътя за обекта, над местността „Бахчите“ се виждат следи от жилища и римска, ранновизантийска и средновековна керамика. В източния край на хълма са открити християнски гробове и натрошени, средновековни, стъклени гривни. Ранновизантийска и средновековна керамика се открива и на 1.5 km източно от селото, от двете страни на селската рекичка. Селището е голямо- с площ около 50 дка и се простира почти до съседното село Пателово. Следи от още едно тракийско и ранносредновековно селище личат на 500 m южно от Караманци, в местността „Кайряка“, в дясно от пътя за село Винево. Наблизо в покрайнините на селото е открито тракийско светилище и две, мраморни, оброчни плочки на тракийски конник и на воин с фригийска шапка (съхраняват се в РИМ- Хасково). В твърдината се откриват също малки като юмрук бойни топки, както и шлака. От изток има много ями, които може да са следи от рудодобив.

Местоположение

Надморска височина: 421 m GPS координати: 41°50’00” С.Ш. и 25°20’19” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/other/krepost-asara-s-karamanci.688151

Comments are disabled.