С. Караманци – град Вал тепе

С. Караманци - Вал тепе

Цитаделата на Вал тепе.


68 / 100

Описание и история

Праисторически и тракийски, укрепен град Вал тепе се намира в едноименната местност, на 1.83 km югозападно по права линия от центъра на село Караманци. Изграден е на хълмист терен и обхваща две съседни възвишения, с една обща защитна линия. Това са хълмовете Вал тепе, в землището на село Караманци и „Сютчук“ в землището на село Лясково. Първият е по- високия и на върха му има цитадела, изградена от ломени камъни без спойка, а вторият макар и по- нисък е стратегически с отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние.

Външната укрепителна линия на града е аналогична на тая, при крепостта „Хисара“ при с. Татарево. Състои се се от пояси стени, които са изградени от необработени местни камъни и валово- ровна система с вероятна дървена палисада върху вала. За обектите в района на Караманци, Лясково, Петелово и Пчеларово валът е от външната страна, а ровът от вътрешната.

Първоначално допуснахме, че това са военни окопи от началото на XX век, но в последствие проследявайки защитните линии се убедихме, че това не е така, тъй като линиите следваха конфигурацията на терена и включваха скални групи, които можеха да дадат и най- малкото преимущество при защита. При скалните групи, високи над 1 m валът и ровът изчезваха, която говори, че не са военни съоръжения от XX век, а по- древни такива.

Външната, защитна линия на градището се състои от две каменни стени и един ров с вал пред тях. Общата ѝ широчина е до 30 m. Тя загражда цялата територия на селището, която е с максимални размери около 1107 m в посока северозапад- югоизток и около 505 m в посока североизток- югозапад. Формата на обекта е на неправилен правоъгълник, като защитната линия следва конфигурацията на терена. Защитената площ е около 429.6 дка.

От вътрешната и външната страна на тази защитна линия има допълнителни преградни стени и ровове с валове, парцелиращи пространството на отделни оградени пространства, изградени за допълнителна защита на вътрешността. Отделно двата върха са защитени по различен начин.

На възвишение „Сютка“ е имало тройна защитна линия, като външната не може да се определи каква е била. Тя е обхващала пространство с неправилна форма, като е следвала конфигурацията на терена. Това ограждение е било с приблизителни размери 196 m в посока изток- запад и 107 m в посока север- юг. Защитената площ е била около 16.9 дка.

Вторият пояс е бил каменна ограда, изградена от ломени камъни без спойка, която е почти напълно обезличена. Тя е обхващала пространство от около 148х44 m. Защитената площ е била около 6.1 дка.

На най- високото място е имало каменна цитадела или каменна кула, която е тотално обезличена. Планът и размерите ѝ не могат де се определят. Цялата територия на хълма е осеяна с иманярски изкопи. Намира се и битова керамика.

Съседният хълм Вал тепе също има тройна защитна линия. Двете външни са окопово- валови, а цитаделата е каменна. И трите линии са запазени в днешно време. Цитаделата е изцяло разкопана от иманяри. Тя е с приблизителни размери 24х26 m. Защитената площ е около 0.4 дка. Крепостната стена се проследява под формата на каменен вал. Във вътрешността има много битова керамика.

След нея втората линия е с неправилна кръгла форма, като тя следва конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са 73х74 m. Защитената площ е около 3.7 дка. Защитната линия се проследява като плитък ров, с вал от външната страна.

Третата линия затваря пространство с размери около 164х192 m. Защитената площ е с елипсовидна форма и площ от около 24.9 дка. Защитната линия е от части запазена, а от части е унищожена.

Местоположение

Надморска височина: 481 m GPS координати: 41°49’05” С.Ш. и 25°19’50” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и И. Крушев

Видео

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *