С. Каняк – крепост източно под вр. “Саджак”


Описание и история

Крепост има на 0.82 km северозападно по права линия от центъра на село Каняк. Изградена е на билото на рид, спускащ се от връх „Саджак“ на изток- югоизток. Създадена е да блокира източния подход към върха, където има изградена друга крепост. По вида на останките може да се предположи, че двете укрепления са от един и същи исторически период. Твърдината е изградена на част от билото, която е тясна и с много стръмни склонове. Обекта е с приблизителни размери 45 m дължина в посока изток- запад и около 30 m широчина в посока север- юг. Крепостната стена го опасва от всички посоки. В момента от нея са останали само базовите по- големи камъни. Всичко останало е унищожено. Във вътрешността, близо до източната крепостна стена, се забелязват останките на кръгла кула, изградена от ломени камъни без спойка. Зидът и се проследява във вид на вал. Диаметъра ѝ е приблизително 2 m. Наличието на укрепление на източния подстъп към върха предполага, че има и други налични такива по останалите ридове, спускащи се от връх „Саджак“.

Местоположение

Надморска височина: 798 m GPS координати: 41°45’33” С.Ш. и 25°16’26” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Снимки

http://pepopepo2.snimka.bg/travel/krepost-iztochno-pod-vr-sadjak-s-kanya…

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.