С. Кънчево – крепост Градище

С. Кънчево - крепост Градище

Лицето на крепостния зид.


70 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Градище се намира на връх „Калето“, на 2.6 km южно по права линия от центъра на село Кънчево. Изградена е на стратегически връх със стръмни и на места отвесни склонове от всички страни с изключение на югозапад, където чрез тясна седловина върхът се свързва с останалата част от масива.

Твърдината Градище е охранявала е северния подход към Средногорските проходи в тая част на планината, както и част от пътищата идващи от „Верейския“ и „Мъглишкия“ проходи на Стара планина и отиващи към „Августа Траяна“ при гр. Стара Загора и „Карасура“ при гр. Чирпан.

Градище е стратегически обект. От нея има видимост във всички посоки на голямо разстояние, като видимостта е ограничена само на запад до 2 km. Спокойно може да се каже, че в района тя е най- главната крепост.

Защитена е от двойна крепостна стена изградена от дялани и необработени, и подредени в редове ломени камъни, споени с бял и червен хоросан. Крепостните стени от изток са разположени на разстояние 3-4 m една от друга. От останалите страни разстоянието се мени, тъй като те следват конфигурацията на терена. Височината на крепостните стени на места е запазена до 1.5 m височина. Големите скали от запад и юг умело са свързани с основната крепостна стена. Дебелината ѝ стига до 2.8 m.

Формата на Градище е неправилна, издължена в посока изток- запад. Скицата на А. Попов не отговаря на реалното разположение на укреплението. Затвореното пространство от външната крепостна стена е с приблизителни размери 210х90 m и площ от около 13.4 дка. Във вътрешността на обекта се забелязва гъсто застрояване. Намират се останки от строителна и битова керамика от различни периоди, парчета бял и червен хоросан. Срещат се и много иманярски изкопи.

Предполага се, че Градище е изградена от траките, а през III-IV век римляните тук са вдигнали крепостните стени наново. През късната античност Градище се преустройва с двойна крепостна стена, вероятно през V-VI век. По времето на Второто българско царство през ХII-XIV век твърдината продължава да изпълнява своите функции в границите на Крънското деспотство. В близост до Градище е „Марковата плоча“ с размери 0.5×1.2 m, с отпечатък на Кралимарковата стъпка. В околността има и множество тракийски култови обекти.

Местоположение

Надморска височина: 651 m GPS координати: 42°31’05” С.Ш. и 25°26’48” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s kanchevo krepost gradishte kaleto 5fad6fbaef6a9

Планът е направен от А. Попов

Видео

Comments are disabled.