С. Кабиле – укрепен град Кабиле


18 / 100

 

Описание и история

Тракийският царски град и античен военен лагер Кабиле се намира на 2.13 km северно по права линия от центъра на село Кабиле. Градът е разположен на плато, увенчано със скалист акропол, който е и светилище-обсерватория. По някои наблюдения, на акропола- светилище са разкрити скален „релеф на Кибела”, основи на обществена сграда и две правоъгълни помещения, най-вероятно с култов характер. Името на селището произхожда от Кибела. По- късният топоним на селището е Dampolis/Diampolis като коруптела на Diospolis. Изказана е хипотезата, че Diospolis, т.е. „град на Зевс”, е превод- означение на почитането на върховен мъжки бог, който най- вероятно е Сабазий, заради възможната етимология Kab-/Sab- в корена на името Cabyle. Втората съставка на топонима –yle дава възможност за тълкуване „свещена дъбрава”, т.е. името Cabyle да означава „свещена дърбава на Сабо”, на Сабазий. Това тълкуване се подкрепя от скално- изсеченото светилище на върха, функционирало през II-! хил.пр.н.е.. Селището е възникнало около светилището в края на II хил.пр.н.е. Платото е разположено на завоя на р. Тунджа на юг към Адрианопол (дн. Турция) и доминира над равнината. Откритата керамика от X-VI в.пр.н.е. доказва, че селището е съществувало и през ранножелязната епоха. През всички времена Кабиле е възлов пункт на пътя от Айнос (дн. Енез) при устието на Марица (античния Хеброс) към Хемус (Стара планина) и долното течение на р. Дунав, както и на диагоналното трасе от Бизантион през Сердика (София) – Найсос (Ниш) към средното течение на р. Дунав. Това местоположение предопределя съдбата на селището векове наред. Археологическият материал показва, че през V-IV в.пр.н.е. градът е поддържал важни търговски връзки с елинските градове по Егейското и Черноморското крайбрежие. Градът е превзет от Филип ІІ през 342/341 г.пр.н.е. и в него е настанен военен гарнизон. През елинизма градът е изграден по архитектурните принципи на епохата с добре оформена агора, а от открит надпис в гр. Севтополис (IGBulg III 2, 1731), столицата на одриския владетел Севт ІІІ, се разбира, че в Кабиле е имало храм на Артемида Фосфорос и светилище на Аполон. В края на 4-началото на 3 в.пр.н.е. Кабиле е столица на одриския парадинаст Спарток, споменат в надписа от Севтополис. Той е известен и от собствени монети, сечени през първата четвърт на III в.пр.н.е. По време на келтското нашествие царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През периода III-II в. градът е голям икономически и търговски център, който поддържа връзки с Мала Азия и с градовете от крайбрежията. Градът е превзет и разрушен от Марк Теренций Варон Лукул през 72 г.пр.н.е.– консул в Тракия през 73 г. и проконсул през 72-71 г.пр.н.е. в Македония. Той предприема двугодишен поход в Тракия като наказателна акция заради участието на траките като съюзници на Митридат VІ Евпатор срещу Рим. През 1 в.пр.н.е.– I в. градът е седалище на две римски кохорти и постепенно запада, но през II-III в. се превръща в най-важния военен римски лагер в провинция Тракия. Това е и времето, когато Кабиле процъфтява като кръстопътен център. Християнството прониква в града още през IV в. Открита е монументална трикорабна базилика с мозаечни подове, преустроена през V в., както и по- малка базилика в очертанията на военния лагер с баптистерий. През 377 г. край града се води битка между вестготите и римските войски. Нашествията на варварите принуждава населението да се настани зад стените на военния лагер. Кабиле е разрушен от аварите през 583 г. През VII-VIII в. и през Средновековието на територията на незначителното вече селище живее малобройно население. Топонимът се запазва до днес като название на селото, което се намира в непосредствена близост до древния град.

Местоположение

Надморска височина: 211 m GPS координати: 42°32’49” С.Ш. и 26°29’04” И.Д.

Източници

http://rock-cut.thracians.org/bg/s_m_cabyle.php посетен на 25.06.2011 г. в 16.18 ч.

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/dRrTeG

Планове

s kabile ukrepen grad kabile 5f43c5c0a9052s kabile ukrepen grad kabile 5f43c5c556fffs kabile ukrepen grad kabile 5f43c5c6e64a4s kabile ukrepen grad kabile 5f43c5c8d1546

Видео

Comments are disabled.