С. Хрищени – укрепено селище Азмашка могила


Описание и история

Праисторическо укрепено селище Азмашка могила се е намирало на територията на „Агробиохим“, на 3 km югоизточно по права линия от центъра на село Хрищени. Праисторическото селище е възникнало на полуостровче с площ 8 дка сред Азмашкото блато, намиращо се на 5 km източно от Стара Загора. Селищната могила е била висока 7.5 m и заема площ 6 дка. Археологическите проучвания се извършват при стриктно спазване на стратиграфския метод, като едновременно се разкриват културните напластявания върху цялата площ на селището. По повърхността на могилата и в най- горния ѝ слой е имало разбъркани археологически материали, отнасящи се към ранната бронзова епоха, зид от ломени камъни и около него- керамика от римската епоха. Установено е, че праисторическото селище е било укрепено със съоръжение, представляващо вал от трамбована глина, върху който се е издигала дървена палисада от колове с диаметър 0.3 m. Дебелината на културните напластявания на праисторическото селище е 7.5 m. 3 m от тях се отнасят към неолитната епоха и 4.5 m- към халколита, като помежду им има хиатус с дебелина 0.4 m. Четиринадесет от селищата, намиращи се на това място, са били напълно опожарени. Проучванията върху цялата площ на селищната могила до пълното изчерпване на културните ѝ напластявания дава възможност да се добият голямо количество данни и да се обхванат и изяснят различни страни от културата на древните земеделско- скотовъдни общности, обитавали Тракия през VІ-V хил.пр.н.е. Получени са ценни сведения за топографията и селищното устройство. Отделните селища са строени без предварително планиране. Изграденото във формата на кръг селище през ранния неолит запазва тази форма до последния хоризонт на късния халколит. От входовете на жилищата се е излизало на малки улички. През каменно-медната епоха къщите са били наредени в редици или на малки групи, застроени нагъсто. Разкопките дават и важни резултати за изграждането на жилищата: форма,брой на помещенията, ориентация, конструкция и съоръжения, изградени в тях.

Местоположение

Надморска височина: 117 m GPS координати: 42°26’26” С.Ш. и 25°44’12” И.Д.

Източници

Калчев, П. 40 години от разкопките на тел Азмак. Праисторическа Тракия. София- Стара загора, 2004

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.