С. Градище – крепост в м. “Белемиша”


Описание и история

Антично и късноантично, укрепено селище Градище се намира в местност „Белемиша“, на 1.7 km северозападно по права линия от центъра на село Градище. Изградена е на десния бряг на река Осъм, над кантона на жп линията. Площта е около 10 дка. Мястото е естествено защитено със стръмни склонове на запад и север. От изток е ограничено от изкуствено суходолие. Най- достъпно е от юг. Има неправилна правоъгълна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Обърната е с ъглите към посоките на света. Дълга е приблизително 212 m в посока североизток- югозапад и 194 m в посока северозапад- югоизток. От югоизток към крепостта по платото върви римдки път, който пред твърдината завива на запад и пресича река Осъм по мост. На по- малко от километър северозападно от Градището има антично селище, което е заемало площ 80-90 дка. Пътят след реката е завивал на северозапад към селището. След него пътят се е отдалечавал от селището в същата посока. В днешно време през обекта минава пътят Левски- Павликени и видими останки от крепостните стени няма.

Местоположение

Надморска височина: 78 m GPS координати: 43°20’30” С.Ш. и 25°11’13” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.