С. Гърнати – крепост на вр. “Аладаг”


8 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост има на връх “Аладаг“, на 2.59 km северно по права линия от центъра на село Гърнати. Билото на върха представлява овално плато издължено в западна посока и с незначителна денивелация на терена. Естествения подход към върхът е от запад, като е маркиран от група скали. Склоновете от всички останали страни са стръмни и трудно достъпни. Укреплението е с овална форма и е заемало периферията на платото, като стените са следвали конфигурацията на терена. В днешно време останки от крепостната стена се забелязват от юг, изток и север под формата на разсип от ломени и цепени камъни. В центъра на крепостта се забелязва струпване от камъни, които представляват останки от християнски параклис. По целия терен на крепостта е намерено голямо количество керамика от къснобронзовата и късножелязната епоха, както и известно количество тракийска, сива керамика. По монетите намерени в крепостта може да се заключи, че тя е била използвана от V в.пр.н.е. до IV век. През средновековието на върха е бил издигнат християнски параклис, като за неговото строителство най- вероятно са използвали камъни от западната стена на укреплението. От този период XI-XII век са намерени византийски монети и останки от глинени съдове с характерната за периода рисувана керамика със златиста ангоба.

Местоположение

Надморска височина: 1241 m GPS координати: 41°30’49” С.Ш. и 25°08’40” И.Д.

Източници

Лещаков, К. Украса на къснобронзовата керамика от връх Аладаг в Източните Родопи – сп. Археология. София, 1990

Планове

bulgariancastrles s.gurnati krepost na vr. aladag

Comments are disabled.