С. Елхово – крепост Ташлъктепе / Каменен хълм


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Ташлъктепе/Каменен хълм се намира на 3.12 km югоизточно по права линия от центъра на село Елхово на хълм, който се отделя от северния склон на Сърнена гора. От източната и западната страна на хълма има долове със стръмни брегове, в които текат малките средногорски реки Голяма Гергещница и Малка Гергещница. Хълмът има два доминиращи върха със седловина и овраг между тях, разположени в посока север- юг. В момента крепостта е разрушена и почти изравнена със земята. Крепостните стени са във вид на насип. По всяка вероятност крепостта е била с двойна крепостна стена, като северния връх е бил със самостоятелна крепостна стена. Общата площ на крепостта е 5 дка. Крепостта е съществувала през периодите V-VI век, както и през XIII-XIV век. Тази крепост е охранявала прохода през Средна гора, по който преминавал път през билото към крепостите “Сечен камък” и “Оряховица” от южните склонове на планината.

Местоположение

Надморска височина: 691 m GPS координати: 42°33’10” С.Ш. и 25°45’56” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982

Планове

s elhovo krepost tashlaktepe kamenen halm 5fad983a5d31f

Comments are disabled.