С. Елхово – крепост Градището

С. Елхово - Градището

Външната крепостна стена на Градището.


66 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Градището или още наричана „Ташлъктепе“/“Каменен хълм“, се намира на едноименния връх, на 3.12 km югоизточно по права линия от центъра на село Елхово. Изградена е на билото на рид, който се спуска от юг на север от централното било на Средна гора. От източната и западната страна на хълма има долове със стръмни брегове, в които текат малките средногорски реки Голяма Гергещница и Малка Гергещница. Хълмът има два доминиращи върха със седловина и овраг между тях, разположени в посока север- юг.

Укрепление Градището е построено от траките. Има двойна крепостна стена. Външната стена от югозапад ясно се проследява под насип, широк до 20 m. На камъните парчета от хоросан не се забелязват. Тя загражда пространство с неправилна елипсовидна форма, издължено в посока север- юг. Максималните размери са около 211х136 m. Защитената площ е около 20.7 дка.

Вътрешната крепостна стена на Градището също изглежда, че е построена от ломени камъни без спойка. Тя затваря пространство с елипсовидна форма с максимални размери 94х75 m и защитена площ от около 5.5 дка. Тази стена от север е ограничена от отвесни скали с височина до 2-3 m, а от юг- от изкопан в скалата ров, широк около 10 m и дълбок около 4 m. В средата на това пространство вероятно е имало правоъгълна кула с размери 20х32 m.

Намерената от нас керамика в Градището е тракийска. Според А. Попов общата площ на крепостта е 5 дка и тя е съществувала през периодите V-VI век, както и през XIII-XIV век. Ние не намерихме друга строителна или битова керамика, нито хоросан по камъните на крепостните стени.

Може да се предположи, че твърдина Гредището е тракийска. По времето на Източната римска империя е била изградена кулата, която е контролирала древния път, вървящ в посока север- юг по съседния западен рид, който се проследява от с. Елхово през връх „Морулей“ за с. Дълбоки. През средновековието е бил издълбан ровът и се е използвала само вътрешната, отбранителна линия за защита.

Местоположение

Надморска височина: 721 m GPS координати: 42°33’10” С.Ш. и 25°45’56” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s elhovo krepost tashlaktepe kamenen halm 5fad983a5d31f
План на Градището по А. Попов.

Comments are disabled.