С. Драма – укрепено селище


Описание и история

Халколитно, укрепено селище “Драма- Мерджумекя” се намира на десния бряг на река Калница, на 1.68 km източно по права линия от центъра на село Драма.
Халколит: Културният пласт съдържа останки от 4 строителни хоризонта, отнесени към култура Караново V и Караново VІ- 5 хил.пр.н.е. Установената планировка на селищата, строителните прийоми на сградите и откритите в тях находки дават възможност да се направи сравнително пълна реконструкция на бита, икономиката, занятията и социалната стратификация на обществото, обитавало района. Специално внимание заслужава проучената фортификационна система на селището, която се състои от сложна система от ров, ями и валове, многократно прокопавани и обновявани. През финалния етап от халколита на селището е било изградено култово съоръжение- правоъгълен, глинен подиум с размери 3х4.40 m, ограден със стена от север, от югозапад към него води рампа, а вдясно и вляво са вкопани две вани. Близо до подиума е проучена правоъгълна сграда с две помещения и огнище. Около подиума и сградата са регистрирани 26 каменни струпвания, под които са открити депонирани керамични съдове, начупени предмети на култа и животински кости. По това време е бил запълнен и рова на селището. Култовото съоръжение се интерпретира като акт на сакрализация на напуснатото селище.
Бронзова епоха: Останки от ранната бронзова епоха (култура Черна вода ІІІ) са регистрирани на източния склон на селищната могила- проучени са сграда и ями, чието съдържание ги свързва с металургично производство. Към средна бронзова епоха (2 хил.пр.н.е.) се отнася проученото светилище под открито небе. То представлява овален ров (рондел) с широк 3.80 m вход от югоизток, който затваря пространство с размери 41х39 m. От външната страна на рова, близо до входа са разкрити основите на голяма правоъгълна сграда, в която са били направени 13 ями, разположени в четири редици. В основите на рова и в ямите, оформени във вътрешното пространство регулярно са били извършвани приношения. Депониранията съдържат натрошена керамика, пълни със зърно цели съдове, тежести за стан и прешлени за вретено, животински кости, опожарени жилищни мазилки, камъни. В яма, изкопана почти в центъра на сакралното пространство, са били заровени два боздугана от еленов рог. В ямите са открити и обгорели глинени фрагменти от три антропоморфни фигури с височина около 1.5 m и бичи рога- част от регулярно подновяваната пластична украса на сградата. Подобни светилища- рондели са проучени в „Юрганджийската селищна могила“ при с. Коньово, Новозагорско, при с. Черна гора, Чирпанско, селищна могила Казанлък, селищна могила при с. Веселиново, Ямболско. Те се отнасят към фаза ІІІ от ранната бронзова епоха.   

Местоположение

Надморска височина: 120 m GPS координати:  42°14’19” С.Ш. и 26°27’21” И.Д.

Източници

http://bulgarianheritage.bulgariana.eu/jspui/handle/pub/158

Снимки

https://haiduk-tourist.blogspot.com/2019/01/blog-post_3.html?spref=fb&fb…

Категория обекти в БГ: 

Обекти в БългарияОбласт ЯмболОбщ. ТунджаЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.