С. Драгоево – крепост Содолско градище


58 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Содолско градище/Казашко градище се намира на връх “Градище”, на 3.10 km югозападно по права линия от центъра на село Драгоево. Изградена е на рид със стръмни склонове от югозапад, северозапад и североизток. Твърдината се е състояла от две части.

Върху западната равна част на върха има развалини в правоъгълна форма с размери 50 крачки на изток и 25 крачки на широчина. Върху източната част на върха, са развалините на главната част от Содолско градище, в издължена на изток форма, дълга 100 крачки и широка 50 крачки. В югоизточния ъгъл на тази част, на най- високото място има развалини на кула, която е издадена навън. Кулата е пазила укреплението от изток, откъдето е и най- достъпно.

Под източната част на Содолско градище, на южния склон, стоят остатъците от резервоар за вода, която е била докарвана от изворите на Църковна река. Стената е изградена от ломен камък, споен с хоросан. Източно и южно под крепостта минава така наречения “Стар път”. Той е дублиращо трасе на главния път през “Драгоевския проход”.

Вероятно е построен по времето на Източната римска империя, когато тя укрепява северните склонове на Стара планина. След като пътят се изкачва на връх “Отъка”, той продължава по билото на югоизток и след връх “Могилата” се свързва с главния път, минаващ през “Драгоевския проход”.

Местоположение

Надморска височина: 449 m GPS координати: 43°06’44” С.Ш. и 26°50’00” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.