С. Драгоево – крепост Содолско градище / Казашко градище


Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Содолско градище”/”Казашко градище” се намира на връх „Градище”, на 3.10 km югозападно по права линия от центъра на село Драгоево. Изградена е на рид със стръмни склонове от югозапад, северозапад и североизток. Твърдината се е състояла от две части. Върху западната равна част на върха има развалини в правоъгълна форма с размери 50 крачки на изток и 25 крачки на широчина. Върху източната част на върха за развалините на главната част от обекта, в издължена на изток форма, дълга 100 крачки и широка 50 крачки. В югоизточния ъгъл на тази част, на най- високото място има развалини на кула, която е издадена навън. Кулата е пазила крепостта от изток, откъдето е и най- достъпна. Под източната част на твърдината, на южния склон, стоят остатъците от резервоар за вода, която е била докарвана от изворите на Църковна река. Стената е изградена от ломен камък, споен с хоросан. Източно и южно под укреплението минава така наречения “Стария път”. Той е дублиращо трасе на главния път през “Драгоевския проход”. Вероятно е построен по времето на Източната римска империя, когато тя укрепява северните склонове на Стара планина. След като пътят се изкачва на връх “Отъка”, той продължава по билото на югоизток и след връх “Могилата” се свързва с главния път, минаващ през “Драгоевския проход”.

Местоположение

Надморска височина: 449 m GPS координати: 43°06’44” С.Ш. и 26°50’00” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.