С. Долни Коритен – крепост в м. “Лисичи камък”


Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Лисичи камък“, на 1.83 km северозападно по права линия от църквата на село Долни Коритен. Крепостта е разположена на равна площадка на билото на заоблен рид с полегати склонове от юг и запад и стръмни от изток. Най- достъпна е от север. Останки от крепостната стена има от източната страна, по ръба на височината. Зидът е широк 0.6 m. Градежът е от ломени камъни (среща се и бигор). Теренът е затревен и не се обработва.

Местоположение

Надморска височина: 1024 m GPS координати: 42°29’30” С.Ш. и 22°35’15” И.Д.

Източници

Генадиева, В. и Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. В. Търново, 2002 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.