С. Детелина – крепост Каята


Описание и история

Късноантична крепост Каята/Манастирището се намира на 1.54 km северно по права линия от центъра на село Детелина. Тя е изградена върху скално възвишение, част от планината “Гребенец”, което е стръмно на юг, запад и север, и полегато на изток. За допълнително укрепване е използвана естествената непристъпност на височината. От обекта има добра зрителна връзка с крепостта над село Козаре. Укреплението заема площ от около 5 дка. Останки от крепостни стени има от югоизточната, източната, а в един участък и от северната страна. На източната или на югоизточната страна е бил входа на твърдината. Крепостните стени се проследяват във вид на разсип, висок 3-4 m. Градежът е от обработени камъни, споени с бял хоросан. Във вътрешността на крепостта не се забелязват следи от сгради, но се намират фрагменти от битова и строителна керамика. Тя е съществувала в периода IV-VII век, но е възможно преди това, на терена да е имало тракийско светилище или укрепление. За това предположение навеждат всечените в скалният терен ниши. На изток от укреплението се забелязват останки от градежи, вероятно от старо селище.

Местоположение

Надморска височина: 184 m GPS координати: 42°34’25” С.Ш. и 27°02’15” И.Д.

Източници

Момчилов, Д. Пътна и селищна система между Източна Стара планина и “Еркесията” IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проход). Варна, 1999
С.Танев

Снимки

https://plus.google.com/photos/118046531361653679916/albums/6304985064555745569

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.