С. Чуйпетлово – крепост Градище


62 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира южно от село Чуйпетлово, на левият бряг на река Струма на естествено защитен терен. Изградена е през късната античност и е на площ от около 10 дка. В началото на XX в. са били запазени част от крепостни стени, изградени от ломен камък, споени с хоросан и редуващи се пояси от тухли. В днешно време теренът е залесен и покрит с гора. Жителите на селото оттук са извозвали строителен материал в големи количества. През средновековието върху късноантичната крепост Градище е изградена средновековна. Тя е била част от укрепителната система на крепостта Перник. И през двата периода крепост Градище е била свързана с рударство и производство на метал.

Местоположение

Вероятни координати: Надморска височина: 1363 m GPS координати: 42°30’49” С.Ш. и 23°14’52” И.Д.
или тук: Надморска височина: 1276 m GPS координати: 42°29’51” С.Ш. и 23°14’18” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 г.

Comments are disabled.