С. Чинтулово – крепост


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има на 3 km североизточно по права линия от центъра на село Чинтулово. Изградена е върху плоското теме на възвишение със куполообразна форма. От запад, юг и изток склоновете са стръмни. От север широка седловина свързва възвишението със останалата част от масива. Крепостта е с неправилна овална форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. Общата дължина е 112 m, а площта е около 9 дка. Стените на твърдината са с различен строеж- северната, която е най- уязвима, е изградена от добре обработени каменни блокчета, споени с червен хоросан. Останалите зидове са с дебелина от 2.4 m и са изградени от ломени камъни, споени с кал. Крепостните стени се проследяват под насип. Само малки отделни части от крепостните стени стърчат над насипите. Достъпът до укреплението се е извършвал при централната част на северната стена, където е главния вход. Забелязват се останките на три кули- две са в югоизточния и северозападния ъгъл, като се явяват вътрешни. А третата кула е квадратна и външна, със страна около 6 m, и е разположена от изток на входа на крепостта. Забелязват се останки от постройка с размери 24х14 m, долепена до северната стена- вероятно казармено помещение. Останки на по- малки сгради се забелязват в южната част на крепостта, както и извън нея в северна посока. Укреплението е охранявало Подбалканския път, който минава на 2 km южно от нея. Също така е служила за убежище на местното население при опасност от нападение. Около крепостта е имало три късноантични и средновековни селища.

Местоположение

Надморска височина: 547 m GPS координати: 42°40’22” С.Ш. и 26°14’59” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Късноантичната и средновековната българска укрепителна система в Сливенската планина /края на IV – началото на XIV век/. ИМЮБ, XXV, 2010

Планове

s chintulovo krepost 5f43bf7066a4d

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.