С. Борован – при вр. “Борованска могила”


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост „Градище” се намира на 6.38 km южно по права линия от центъра на село Борован, на северните склонове на възвишението „Борованска могила“. Крепостта е издигната на продълговато възвишение обградено със стръмни склонове и е ориентирана югозапад- североизток. Укреплението има издължена неправилна форма, като стените му следват конфигурацията на терена. В южната част, където крепостта е била най- достъпна е издигната единствената кула на крепостта, която има квадратен план. Най вероятно тя е фланкирала и входа и. Размерите на крепостта са приблизително 90 m дължина и около 30 m ширина и е затваряла площ около 20 дка.

Местоположение

Надморска височина: 354 m GPS координати: 43°22’18” С.Ш. и 23°44’32” И.Д.

Източници

Николов, Б. Борован. 1995
Krepost w mestnost Borowanska mogila.png

Comments are disabled.