С. Боров дол – кула на вр. “Кулесхърта”


Описание и история

Кула или крепост е имало на връх „Кулесхърта“, на 2.65 km северозападно по права линия от центъра на село Боров дол. Издигната е на връх със стръмни склонове от всички посоки с изключение на северозапад, където чрез тясна седловина върхът се съединява с останалата част от масива „Чиралак баши“. Съоръжението е с елипсовидна форма с размери 30х40 m. По всяка вероятност е служило за наблюдение долината на река Боров дол, както и за охрана на древния път вървящ по билото на масива.

Местоположение

Надморска височина: 842 m GPS координати: 42°45’18” С.Ш. и 26°03’39” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.