С. Боров дол – крепост на вр. “Ортала”


Описание и история

Крепост има на източния склон на връх „Ортала“, на 3.27 km северозападно по права линия от центъра на село Боров дол. Издигната е на връх със стръмни склонове от север, изток и юг, който е част от масива „Чиралак баши“. Крепостта е с неправилна форма с приблизителни размери 110х100 m. Служила е за охрана на древната пътна комуникация, вървяща по билото на масива в посока изток- запад. От изток по всяка вероятност крепостната стена е двойна.

Местоположение

Надморска височина: 959 m GPS координати: 42°45’40” С.Ш. и 26°03’32” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.